Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SU192152HO2020023
Correcció de dades Plec de clausules administratives
Data de publicació: 30/06/2020 11:35 h
Descripció: S'ha detectat un error tipogràfic i és el següent:
A la pg. 20 del Plec de clàusules administratives, a l'apartat CONTINGUT DEL SOBRE 3 (OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA),

ON DIU:
"Tant la proposició econòmica com els criteris que es valoren de forma automàtica han d'ajustar-se al model normalitzat de l'annex 3 d'aquest plec" i "La no presentació conforme al model normalitzat de l'annex 3 podrà ser causa d'exclusió"

HA DE DIR:
"Tant la proposició econòmica com els criteris que es valoren de forma automàtica han d'ajustar-se al model normalitzat de l'annex 2 d'aquest plec" i "La no presentació conforme al model normalitzat de l'annex 2 podrà ser causa d'exclusió".

Per tant, l'annex correcte és l'annex 2.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya