Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

22.06.2021: Us comuniquem que les publicacions anteriors a l'any 2019 ja estan visibles i accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Codi d'expedient:
EXP 16-2020
Obertura del sobre B per videoconferència
Data de publicació: 21/05/2020 09:00 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre B de l'Exp 16-2020 Contracte de subministrament de dissolvents en bidons retornables de seguretat de l'Institut Català d'Investigació Química informem que s'utilitzarà l'eina Skype per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 10 de juny de 2020 a les 12:30 hores accedint al següent enllaç públic de Skype https://meet.lync.com/iciq-es/llballester/YVC5WQZ1
Obertura del sobre C per videoconferència
Data de publicació: 25/06/2020 16:00 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre C de l'Exp 16-2020 Contracte de subministrament de dissolvents en bidons retornables de seguretat de l'Institut Català d'Investigació Química informem que s'utilitzarà l'eina Skype per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 2 de juliol de 2020 a les 12:00 hores accedint al següent enllaç públic de Skype https://meet.lync.com/iciq-es/llballester/GMBSM147
Nova data obertura sobre C
Data de publicació: 02/07/2020 18:00 h
Descripció: Donat el caràcter públic de lacte d'obertura del sobre C de l'Exp 16-2020 Contracte de subministrament de dissolvents en bidons retornables de seguretat de l'Institut Català d'Investigació Química informem que s'utilitzarà l'eina Skype per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 3 de juliol de 2020 a les 11:30 hores , donat que el dia 2 de juliol tècnicament no s'han pogut obrir, accedint al següent enllaç públic de Skype https://meet.lync.com/iciq-es/llballester/GMBSM147
Nova data d'obertura del sobre C
Data de publicació: 03/07/2020 23:30 h
Descripció: Donat el caràcter públic de l'acte d'obertura del sobre C de l'Exp 16-2020 Contracte de subministrament de dissolvents en bidons retornables de seguretat de l'Institut Català d'Investigació Química informem que s'utilitzarà l'eina Microsoft Teams per realitzar en directe una videoconferència de l'acte d'obertura el dia 13 de juliol de 2020 a les 11:30 hores accedint al següent enllaç públic https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjNkMDBjYWMtNWIzNC00YmVjLTlhNmEtNWVjZGUwY2E0Mzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b1691e4-b13f-4adc-84c6-895fbe2ef87e%22%2c%22Oid%22%3a%22dbf792e5-70ee-4042-9b77-66912a2194d1%22%7d

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya