Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

1.12.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
8/2020
SUSPENSIÓ DE TERMINIS
Data de publicació: 16/03/2020 14:00 h
Descripció: A conseqüència del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i en consonància amb la seva Disposició addicional tercera, resten suspesos des del dia 14 de març de 2020 tots els terminis relacionats amb la tramitació dels expedients de licitació (presentació d'ofertes, formalització, adjudicació, interposició de recursos, requeriments, esmenes, etc.) fins a la pèrdua de vigència d'aquest o, en el seu cas, de les seves pròrrogues.
MODIFICACIÓ EN CURS
Data de publicació: 07/05/2020 16:30 h
Descripció: Atesa la detecció d'errors als plecs, s'està tramitant la seva modificació. Un cop esmenats els errors, es publicarà avís per aquesta mateixa plataforma i es continuarà amb la licitació, concedint un nou termini de presentació d'ofertes.
VISITA AL CONJUNT PATRIMONIAL DEL CASTELL
Data de publicació: 06/07/2020 13:45 h
Descripció: El proper divendres, 10 de juliol a les 9:00 hores, es farà una visita a les instal·lacions del Castell perquè les empreses que s'han presentat a la licitació puguin examinar-les de cara a la presentació de proposicions (en el cas que siguin convidades a presentar proposicions per haver acreditat la capacitat i la solvència de l'empresa).
INVITACIÓ A PRESENTAR PROPOSICIONS
Data de publicació: 14/07/2020 11:30 h
Descripció: Segons l'acordat per la Mesa de Contractació, en sessió del 10 de juliol de 2020, es convida exclusivament a les empreses ADVANCED LEISURE SERVICES, SL i GESTIÓ CULTURAL TRANSVERSAL, SL a presentar les proposicions que seran valorades aplicant els criteris de judici de valor (sobre digital B) i les proposicions que seran valorades segons criteris automàtics (sobre digital C).

Les proposicions presentades per altres empreses seran automàticament rebutjades.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya