Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
37-2020
Obertura del Sobre A
Data de publicació: 09/06/2020 08:00 h
Descripció: L'obertura en sessió privada del sobre A (Documentació General) de la licitació, es realitzarà telemàticament el proper 9 de juny a les 11:00 hores
Acta sobre A
Data de publicació: 11/06/2020 19:00 h
Descripció: Acta sobre A
Obertura sobre B
Data de publicació: 11/06/2020 19:00 h
Descripció: L'obertura pública del sobre B (criteris automàtics) de la licitació, es realitzarà telemàticament el proper dilluns 15 de juny de 2020 a les 11:00. El link d'accés a l'acte d'obertura per a aquells licitadors que hi estiguin interessats és el següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVkY2Q2OWUtMGNhMC00NjIxLTg5MTEtOWJkNDRmZjcwNDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%22fb64ae91-eeb6-4428-b53e-0716231871ca%22%7d
Acta sobre B
Data de publicació: 22/06/2020 17:00 h
Descripció: Acta sobre B
Acta avaluació propostes i proposta adjudicació
Data de publicació: 06/07/2020 10:00 h
Descripció: Acta avaluació propostes i proposta adjudicació
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya