Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

-27.01.2021 ACTUACIÓ TÈCNICA PLANIFICADA EN EL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT COMPORTARÀ UNA ATURADA DEL SERVEI DEL REGISTRE CORPORATIU DE LA GENERALITAT (S@RCAT) EL DIA 28/01/2021, DE 00:45H A 02:45H QUE AFECTARÀ LA PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA D'OFERTES -26.01.2021 ACTUACIÓ TÈCNICA PLANIFICADA EN EL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT EL 30/01/2021, DES DE LES 00:00H A LES 08:00H QUE AFECTARÀ, ENTRE ALTRES, LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA i LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA AIXÍ COM AL CORREU DEL SERVEI DE SUBSCRIPCIONS A LES NOVETATS DIÀRIES DE LES PUBLICACIONS DEL DIA 29/1/2021 QUE S'ENVIARAN AMB POSTERIORITAT

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
8/2020
SUSPENSIÓ DE TERMINIS
Data de publicació: 16/03/2020 14:00 h
Descripció: A conseqüència del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i en consonància amb la seva Disposició addicional tercera, resten suspesos des del dia 14 de març de 2020 tots els terminis relacionats amb la tramitació dels expedients de licitació (presentació d'ofertes, formalització, adjudicació, interposició de recursos, requeriments, esmenes, etc.) fins a la pèrdua de vigència d'aquest o, en el seu cas, de les seves pròrrogues.
MODIFICACIÓ EN CURS
Data de publicació: 07/05/2020 16:30 h
Descripció: Atesa la detecció d'errors als plecs, s'està tramitant la seva modificació. Un cop esmenats els errors, es publicarà avís per aquesta mateixa plataforma i es continuarà amb la licitació, concedint un nou termini de presentació d'ofertes.
VISITA AL CONJUNT PATRIMONIAL DEL CASTELL
Data de publicació: 06/07/2020 13:45 h
Descripció: El proper divendres, 10 de juliol a les 9:00 hores, es farà una visita a les instal·lacions del Castell perquè les empreses que s'han presentat a la licitació puguin examinar-les de cara a la presentació de proposicions (en el cas que siguin convidades a presentar proposicions per haver acreditat la capacitat i la solvència de l'empresa).
INVITACIÓ A PRESENTAR PROPOSICIONS
Data de publicació: 14/07/2020 11:30 h
Descripció: Segons l'acordat per la Mesa de Contractació, en sessió del 10 de juliol de 2020, es convida exclusivament a les empreses ADVANCED LEISURE SERVICES, SL i GESTIÓ CULTURAL TRANSVERSAL, SL a presentar les proposicions que seran valorades aplicant els criteris de judici de valor (sobre digital B) i les proposicions que seran valorades segons criteris automàtics (sobre digital C).

Les proposicions presentades per altres empreses seran automàticament rebutjades.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya