Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient:
143/FP14/001
Publicació Acta Sobre A " Documentació administrativa"
Data de publicació: 01/07/2020 14:30 h
Descripció: Es publica l¿acta de l¿obertura del SOBRE A referent a la present licitació.
ACTA OBERTURA SOBRE B
Data de publicació: 05/11/2020 10:00 h
Descripció: Es publica l¿acta d¿obertura del SOBRE B
PROPOSTA DE VALORACIÓ TÈCNICA SOBRE B
Data de publicació: 23/11/2020 14:00 h
Descripció: Es fa pública la proposta de valoració de la mesa, respecte a la valoració del sobre B.
Convocatòria obertura SOBRE C ( Proposta econòmica)
Data de publicació: 23/11/2020 14:05 h
Descripció: Es convoca l¿obertura del SOBRE C, demà dimarts 24-11-2020 a les 10:00 hores, referent a l¿expedient de licitació " procediment obert per a l'adjudicació de les obres contingudes al Projecte d'urbanització del pla especial d'ordenació del sector format pels carrers Comerç, Av. Can Batllori, Av. Can Palmer al barri d'Alba-Rosa, a l'àmbit corresponent a la ua2-fase 1 a Viladecans", dimarts dia 24-11-2020 a les 10.00 hores, a través del següent enllaç
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVhOWIwZDYtOTI2OC00MDJhLWI3OGQtYzdjODAyYWU2ZWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%226c2fbc5f-5131-4622-ad92-e8abc50e00b2%22%7d

Cordialment,
ROC valoració sobre B
Data de publicació: 24/11/2020 09:35 h
Descripció: Es publica la Resolució de l¿Òrgan de contractació respecte a la valoració del Sobre B.
Cancel·lació obertura SOBRE C
Data de publicació: 24/11/2020 10:02 h
Descripció:
Es cancel·la l¿obertura del Sobre C per haver-se detectat un error de transcripció en la valoració d¿un licitador en la Proposta de Valoració. Es procedirà a modificar la proposta, es publicarà i es tornarà a convocar.


CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE C ( PROPOSTA ECONÒMICA)
Data de publicació: 25/11/2020 13:00 h
Descripció: Es convoca l¿obertura del sobre C (proposta econòmica) referent a la licitació " Obres contingudes al projecte de modificació 2a del projecte d'urbanització del pla especial d'ordenació del sector format pels carrers Comerç, Av. Can Batllori, Av. Can Palmer al barri d'Alba-Rosa, a l'àmbit corresponent a la ua2-fase 1 a Viladecans", el dia 26-11-2020 a les 9.30 hores. L¿enllaç per assistir a la mateixa és el següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkYmUyMmEtNDY3Yy00ZmIxLWJiMGQtYTI4YTc5NmI0MzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%226c2fbc5f-5131-4622-ad92-e8abc50e00b2%22%7d
PROPOSTA VALORACIÓ SOBRE B AMB CORRECCIÓ
Data de publicació: 25/11/2020 15:20 h
Descripció: Es publica la proposta de la Mesa de valoracio del sobre B, amb correccions en la descripció de valoració dels licitadors núm.5 (EUROCATALANA OBRA I SERVEIS S.L) i Licitador núm. 6 (ASVIAL OBRES I SERVEIS S.L). No hi ha cap correcció en les puntuacions que es mantenen igual.
ROC RATIFICACIÓ VALORACIÓ SOBRE B AMB CORRECCIÓ
Data de publicació: 25/11/2020 16:20 h
Descripció: Es publica la ROC rafitificant la valoració del Sobre B proposta per la Mesa
ACTA SOBRE C
Data de publicació: 26/11/2020 14:35 h
Descripció: Es publica l¿ACTA D¿OBERTURA DEL SOBRE C
Proposta de la Mesa d¿exclusió/admissió licitadors baixa temerària
Data de publicació: 20/01/2021 13:00 h
Descripció: Es publica la proposta de la Mesa, d¿exclusió/admissió dels licitadors, que han justificat baixa 3.20
PROPOSTA D¿ADJUDICACIÓ DE LA MESA
Data de publicació: 02/02/2021 08:30 h
Descripció: Es publica la proposta d¿adjudicació de la Mesa.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya