Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 20/01
Obertura ofertes tècniques (sobre 2)
Data de publicació: 07/02/2020 12:50 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes tècniques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 11 de febrer de 2020, a les 13:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.

Obertura ofertes econòmiques (sobre 3)
Data de publicació: 17/02/2020 12:50 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 3) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 19 de febrer de 2020, a les 12:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.

Rebum obertura ofertes econòmiques
Data de publicació: 20/02/2020 11:55 h
Descripció: En data 19 de febrer de 2020 a les 12:00 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 3 "Oferta econòmica i d'altres referències avaluables automàticament" del contracte referent al servei d'assistència tècnica per a la direcció d'obra, direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut de la rehabilitació de la cúpula de la capella de l'antic convent del recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, no havent concorregut presencialment l'empresa presentada a la licitació.

Prèviament a iniciar l'acte d'obertura pública del sobre número 3, la Mesa de contractació ha exposat el resultat de l'obertura del sobre 2 "Ofertes Tècniques" i ha facilitat copia del mateix a tots els membres de la Mesa.

Acte seguit, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de les proposicions econòmiques.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya