Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient:
148/FP14/001
TCQ Pressupost
Data de publicació: 27/02/2020 14:50 h
Descripció: Per la present es publica el pressupost del projecte en format TCQ (en versio comprimida i sense comprimir)
Ampliacio termini presentacio ofertes en virtut del RD 463/2020
Data de publicació: 12/05/2020 14:30 h
Descripció: Veure document adjunt
Acta MC i resolucio OC valoració sobre B (referències tècniques)
Data de publicació: 13/10/2020 09:45 h
Descripció: Per la present es publica l'acta subscrita per la Mesa de Contractació i resolució emesa per l'Òrgan de Contractacio en relacio amb la valoracio dels sobres B (referències tècniques) presentats a la licitacio de referencia.
Convocatòria obertura sobre C
Data de publicació: 13/10/2020 10:03 h
Descripció: Per la present s'informa que el pròxim dijous dia 15 d'octubre de 2020 a les 08:30 hores es durà a terme l'obertura dels sobres C (propostes econòmiques) presentats a la licitació de referència. L'obertura es realitzarà telemàticament mitjançant el sistema Teams accessible a través del següent enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE1ZTBkNDgtZTdiZS00MjI0LTlhMTAtNjZjZDAxZjg5NGQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%22a05fc5c8-5119-4d0e-8f74-d7eb3c755c4f%22%7d

Els demanem que, si estan interessats en assistir a l'obertura, enviïn un correu electronic abans de la sessió a l'adreça contractacio@vigem.cat.
Resolucio exclusió (no haver superat puntuacio tècnica mínima)
Data de publicació: 14/10/2020 13:31 h
Descripció: Per la present es publica la resolució d'exclusio emesa per l'Òrgan de Contractacio a 14 d'octubre de 2020.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya