Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Viladecans Grup d'Empreses Municipals, SL
Codi d'expedient:
100/19
ACTA SOBRE A
Data de publicació: 12/06/2020 15:30 h
Descripció: ACTA OBERTURA SOBRE A
CONVOCATÒRIA OBERTURA SOBRE C (proposta econòmica)
Data de publicació: 21/07/2020 14:00 h
Descripció: Es convoca l'obertura del sobre C ( proposta econòmica) per divendres 24 de juliol de 2020 a les 12h. Es farà de manera telemàtica mitjançant el sistema Teams accessible a través del següent enllaç :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRhYTA0M2QtYzY3Mi00OGY2LTgyYWItY2ZiMjlmOTNmOWI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%227d3d1374-3f7a-4dd2-8a14-4122a861d5ab%22%7d
Acta obertura sobre B
Data de publicació: 22/07/2020 14:35 h
Descripció: Acta obertura sobre B
ACTA VALORACIO SOBRE B
Esmenat en data: 24/07/2020 12:10 h
Descripció: Acta valoració sobre B
ACTA OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 29/07/2020 14:30 h
Descripció: ACTA OBERTURA SOBRE C
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya