Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2020/005
MODIFICACIÓ COMITÈ D'EXPERTS
Data de publicació: 25/06/2020 10:15 h
Descripció: Certificat de la Junta de Govern Local, de data 23 de juny de 2020, en el que s'acorda la modificació de la composició dels membres del comitè d'experts per la valoració de les ofertes del contracte de neteja
CERTIFICAT ACORD MESA DE CONTRACTACIÓ I REQUERIMENT
Data de publicació: 25/06/2020 19:30 h
Descripció: Certificat de la Mesa de Contractació, de data 25 de juny de 2020 , d'obertura del sobre 1 (doc. administrativa) i requeriment d'esmena decdocumentació a l'empresa GBI Serveis SAU .
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (OBERTURA SOBRE B)
Data de publicació: 03/07/2020 17:00 h
Descripció: Dilluns dia 6 de juliol de 2020, a les 08.00 h. es reunirà la Mesa de Contractació, per procedir a l'obertura dels sobres B (proposta tècnica) de les ofertes presentades al procediment. La reunió es realitzarà de forma telemàtica.
Els licitadors interessats en assistir virtualment a la reunió, ho poden fer accedint al següent enllaç de la plataforma ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/88967073312?pwd=NGlVR2dFWW8xYnpQMStlZ2xDL0xCUT09

id: 889 6707 3312

password: 187863
ACTA 02/2020 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (03/07/2020)
Data de publicació: 03/07/2020 21:25 h
Descripció: Certificat de l'acord de la Mesa de Contractació, en sessió de data 3 de juliol de 2020, en el què es dona per esmenada l'acta 01/2020, de data 25 de juny de 2020, i la documentació presentada en el sobre A per l'empresa GBI Serveis. S'acorda celebrar l'acte d'obertura dels Sobres B, el dia 6 de juliol de 2020.
CERTIFICAT ACORD MESA DE CONTRACTACIÓ (OBERTURA SOBRES B)
Data de publicació: 06/07/2020 13:15 h
Descripció: Certificat de l'acord de la Mesa de Contractació, en sessió de data 6 de juliol de 2020, d'obertura dels Sobres B (documentació tècnica) presentats per cadascuna de les empreses i per a cadascun dels dos lots i l'oferta integradora.

Els serveis tècnics del Departament de Contractació donaran trasllat del contingut dels sobres als membres del Comitè d'Experts perquè puguin realitzar la seva valoració, segons els criteris establerts a la clàusula 14a del Plec de clàusules administratives i a l'apartat H del quadre de característiques del contracte.
REQUERIMENT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (SOBRE B)
Data de publicació: 13/07/2020 11:45 h
Descripció: Requeriment d'esmena de documentació presentada en el sobre B (documentació tècnica) per l'empresa OHL Servicios Ingesan SA.
CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ (ANÀLISI DOCUMENTACIÓ SOBRE B)
Data de publicació: 15/07/2020 14:28 h
Descripció: El dijous, dia 16 de juliol de 2020, a les 08.00 h es reunirà la Mesa de Contractació, per procedir a l'anàlisi de la documentació dels sobres B (proposta tècnica) de les ofertes presentades al procediment. La reunió tindrà caràcter públic i es realitzarà de forma telemàtica. Els licitadors interessats en assistir virtualment a la reunió, ho poden fer accedint al següent enllaç de la plataforma ZOOM:

Enllaç: https://us02web.zoom.us/j/86805107216
Id: 868 0510 7216
CERTIFICAT MESA DE CONTRACTACIÓ (REVISIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE B)
Data de publicació: 17/07/2020 07:30 h
Descripció: Certificat de la Mesa de Contractació, de data 16 de juliol de 2020, en el que es comprova la documentació del sobre B del lot 1, presentada per l'empresa OHL Servicios Ingesan SA, i es dona per esmenada la mateixa.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya