Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2020/005
SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER A PRESENTAR PROPOSTES
Data de publicació: 17/03/2020 09:15 h
Descripció: De conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspèn el termini per a presentar propostes reprenent-se el mateix en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial Decret o, si escau, les seves pròrrogues.
DUBTES I PREGUNTES
Data de publicació: 02/04/2020 12:40 h
Descripció: Us informem que els dubtes i les preguntes formulades a la plataforma s'aniran contestant d'acord amb els mitjans i les circumstàncies en què l'estat d'alarma actual ens ho permetin. Recordem que tots els terminis administratius estan suspesos. Us agrairem que no dupliqueu les preguntes, totes ens estan arribant correctament i seran contestades. Gràcies per la vostra comprensió.
Publicació de documentació addicional de consulta (recollida comercial)
Data de publicació: 28/04/2020 10:30 h
Descripció: Document complementari d'informació de la recollida comercial (punts de recollida comercial i tipus de recollida)
REINICI DEL TERMINI PER A PRESENTAR PROPOSTES
Data de publicació: 12/05/2020 17:30 h
Descripció: D'acord amb el que es preveu en la disposició addicional vuitena del Reial decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019, en data 7 de maig de 2020 es procedeix a l'aixecament de la suspensió dels terminis dels procediments de contractació en tramitació (tramitats amb mitjans electrònics). Així, es comunica que el nou termini de presentació d'ofertes d'aquesta licitació finalitzarà el dia 15 de juny de 2020.
Publicació de documentació addicional de consulta (ponderacions per categories professionals)
Data de publicació: 14/05/2020 18:00 h
Descripció: Quadre de ponderacions per categories professionals.
Publicació de documentació addicional de consulta (producció de residus de les fraccions per sectors de recollida)
Data de publicació: 14/05/2020 18:00 h
Descripció: Quadre de producció de residus de les fraccions per sectors de recollida. Remarcar que de la Zona A treure i posar no
tenim dades. El rebuig, la form i els envasos del sector A es comptabilitzen a la zona B càrrega.
posterior, i el vidre i paper estan comptabilitzats a la recollida comercial.
VISITA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I REVISIÓ DE LA MAQUINÀRIA
Data de publicació: 18/05/2020 17:10 h
Descripció: Atesa la petició formulada, un cop analitzada la situació que estem vivint i tenint en compte poder complir amb dos objectius: prevenir els contagis i mantenir el principi d'igualtat entre licitadors, s'informa de les dates establertes, en el document adjunt, perquè les empreses puguin fer la visita a la deixalleria municipal i la revisió de la maquinària amb opció de compra.

La visita es realitzarà respectant les recomanacions establertes en els procediments d'actuació de prevenció de riscos laborals davant l'exposició a la COVID-19, elaborats per les autoritats competents, i d'acord amb el document adjunt.

Les empreses interessades ho hauran de comunicar al correu electrònic Plecs@guixols.cat, amb tres dies d'antelació al del primer dia programat de visita. L'Ajuntament comunicarà el dia i hora assenyalat per a realitzar cada visita.
PROGRAMACIÓ DE LES VISITES A LA DEIXALLERIA I REVISIÓ DE LA MAQUINÀRIA
Data de publicació: 22/05/2020 15:00 h
Descripció: Ateses les peticions formulades, s'informa de les dates establertes perquè les empreses puguin fer la visita a la deixalleria municipal i la revisió de la maquinària amb opció de compra (document adjunt).
PROGRAMACIÓ DE LES VISITES A LA DEIXALLERIA I REVISIÓ DE LA MAQUINÀRIA
Data de publicació: 26/05/2020 12:10 h
Descripció: Atesa la petició formulada, s'informa de l'habilitació del dia 28 de maig de 2020 perquè l'empresa sol·licitant pugui fer la visita a la deixalleria municipal i la revisió de la maquinària amb opció de compra (document adjunt).
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
Data de publicació: 28/05/2020 12:00 h
Descripció: Versión en castellano del pliego de cláusulas administrativas. En el caso que existan dudas de interpretación o contradicción en relación con la versión en catalán, siempre prevalecerá lo establecido en la versión en catalán.

Por imposibilidades técnicas, no ha sido posible la traducción del pliego técnico al castellano. Cualquier duda o consulta sobre la versión en catalán se deberá formular a través del correo Plecs@guixols.cat o a través del apartado de preguntas y respuestas del del tablón de avisos del espacio virtual de la licitación.
AUDIÈNCIA ALS LICITADORS
Data de publicació: 05/08/2020 15:55 h
Descripció: Tràmit d'audiència als licitadors, prèvia al desistiment del procediment de contractació per les raons exposades en el mateix ofici, de data 5 d'agost de 2020, que s'adjunta.
DOCUMENTS DE RESUM DE LES OFERTES PRESENTADES
Data de publicació: 25/08/2020 13:40 h
Descripció: Documents de resum de les ofertes presentades en la licitació, a través de l'eina de sobre digital, de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública i Sobre Digital.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya