Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Empreses Licitadores

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1901067
CERTIFICAT EINA DIGITAL OFERTES PRESENTADES
Data de publicació: 19/03/2020 13:55 h
Descripció: CERTIFICAT EINA DIGITAL OFERTES PRESENTADES
ANUNCI SUSPENSIÓ TERMINIS DE LICITACIÓ
Data de publicació: 23/03/2020 08:00 h
Descripció: D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID¿19, es comunica als efectes oportuns que els terminis de presentació d'ofertes i d'obertura de pliques de les licitacions en curs queden suspeses des de l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret a la data de la seva publicació en data 14 de març de 2020. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que deixi d'estar vigent el Reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.
ENLLAÇ APLICACIO TEAMS OBERTURA SOBRE B
Data de publicació: 18/05/2020 19:00 h
Descripció: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA4Zjc5ZjItOGUzYS00NGM1LTlhM2MtMmRhMjc2NmFkN2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2267435e7d-f239-4f07-b2bd-0ef5907db9a9%22%7d
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya