Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ ENTRE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP) I LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE L'ESTAT (PLACSP) JA ESTÀ RESOLTA. LES PUBLICACIONS DE LA PSCP S'ESTAN ENVIANT CORRECTAMENT A LA PLACSP.

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190368
Recurs especial en matèria de contractació
Data de publicació: 13/09/2019 14:00 h
Descripció: En data 5/9/2019 es va interposar per part de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, "la Confederació", recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules administratives particulars i la memòria justificativa de necessitat que han de regir la contractació. En concret, s'impugna l'apartat 8 de la memòria justificativa i la clàusula 10 del PCAP, sol·licitant es declari la nul·litat dels esmentats documents, i l'anul·lació de tot el procediment de licitació. Així mateix, es sol·licita també com a mesura provisional la suspensió del procediment.
L'IMSS s'oposa a l'estimació del recurs i a l'adopció de la mesura provisional i es continuarà tramitant el procediment de licitació mentre no es notifiqui la resolució corresponent del TCCSP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya