Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190368
RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL
Data de publicació: 28/08/2019 13:00 h
Descripció: S'ha detectat un error material en la clàusula 1.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, d'acord amb l'article 109.2 LPCAP, en el sentit de que la referència al "cicle continuat" , s'ha d'entendre feta al "cicle general"; la qual cosa es posa en coneixement de tots els possibles interessats en la licitació mentre es tramita l'esmentada rectificació.
Rectificació error material clàusula 1 PCAP
Data de publicació: 13/09/2019 13:30 h
Descripció: En data 4 de setembre de 2019, el Gerent de l'IMSS ha resolt rectificar, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'error material detectat en la clàusula 1.1 del PCAP que ha de regir aquest contracte, en el sentit que la referència al cicle continuat, s'ha d'entendre feta al cicle general.
SUSPENSIÓ PROCEDIMENT
Data de publicació: 15/11/2019 13:00 h
Descripció: El Tribunal de Contractes del Sector Públic ha decretat la suspensió del procediment mitjançant resolució de data 13/11/2019 recaiguda en l'expedient N-2019-358 que s'adjunta.(Recurs especial contra el Plec de clàusules administratives particulars i la memòria justificativa que regulen la contractació de l'expedient referenciat)
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya