Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 19/79
Obertura ofertes econòmiques (sobre 2)
Data de publicació: 08/01/2020 17:20 h
Descripció: NÚM. DE EXPEDIENT: LICFP 19-79

Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 9 de gener de 2020, a les 13:30 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Resum obertura econòmica
Data de publicació: 09/01/2020 18:15 h
Descripció: En data 9 de gener de 2020 a les 13:30 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 2 que conté "CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA " de l'expedient de referència, no havent concorregut presencialment cap empresa presentada a la licitació.

Així, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de les ofertes.

En conseqüència, es publica, a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya ¿ perfil contractant de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau"-, còpia de les ofertes presentades pels licitadors.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya