Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Ripollet
Codi d'expedient:
2020/1022
INTERRUPCIÓ PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Data de publicació: 18/03/2020 17:10 h
Descripció: D'acord amb la Disposició Addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, s'interromp el termini per a la presentació de sol·licituds de participació al concurs. El còmput del termini es reiniciarà en el moment en que perdi vigència el present reial decret, o en el seu cas, les pròrregues del mateix.
REACTIVACIÓ DE TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Data de publicació: 08/05/2020 14:00 h
Descripció: NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA REACTIVACIÓ DE TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES DE LICITACIONS EN TRÀMIT
EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ SERÀ FINS EL DIA 21 DE MAIG A LES 16:00 HORES.
Rectificació de nota informativa d'aixecament de la suspensió i interrupció dels terminis
Data de publicació: 11/05/2020 08:30 h
Descripció: Queda rectificada i SENSE EFECTE LA NOTA INFORMATIVA PUBLICADA EL PASSAT 8 DE MAIG, en la que, degut a un error involuntari, es va fer constar que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Octava del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, d'aixecament de la suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per les entitats del Sector Públic, el nou termini per a la presentació de sol·licituds de participació al concurs era el fins el 21 de maig de 2020 a les 16:00 hores.
REACTIVACIÓ DE TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Data de publicació: 02/06/2020 13:30 h
Descripció: NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA REACTIVACIÓ DE TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
De conformitat amb l'art 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, s'ha acordat, amb efecte des de l'1 de juny de 2020, l'aixecament de la suspensió i interrupció general dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març

Publicació al BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5243


El termini per presentar les sol·licituds de participació al concurs serà fins al dia 15 de juny de 202 a les 16:00 hores.
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Data de publicació: 09/06/2020 10:30 h
Descripció: Atès que actualment les visites en la Oficina d'Atenció Ciutadana s'estan realitzant amb cita prèvia, i consegüentment la quota d'aquesta setmana es pot haver exhaurit, els comuniquem que s'ha habilitat l'atenció reservada per als interessats que es personin a presentar les seves propostes del present CONCURS DE PROJECTES en les oficines de l'OAC.
Nota informativa per als concursants seleccionats i convidats a la fase 2
Data de publicació: 17/09/2020 18:30 h
Descripció: Nota informativa (aclariments i topogràfic) per als concursants seleccionats i convidats a la fase 2 del concurs d'idees
Nota informativa 2 per als concursants seleccionats i convidats a la fase 2
Data de publicació: 21/09/2020 13:30 h
Descripció: Nota informativa 2 per als concursants seleccionats i convidats a la fase 2
Nota informativa 3 per als concursant seleccionats i convidats a la segona fasse
Data de publicació: 22/09/2020 14:10 h
Descripció: Nota informativa 3 per als concursants seleccionats i convidats a la segona fase
Nota informativa 4 per als concursants seleccións fase 2
Data de publicació: 28/09/2020 19:00 h
Descripció: Nota informativa 4 per als concursants seleccionats fase 2
Nota informativa 5 per als concursants seleccionats a la 2a fase
Data de publicació: 05/10/2020 08:00 h
Descripció: Nota informativa 5 per als concursants seleccionats a la 2a fase
Nota informativa 6 per als concursants seleccionats fase 2
Data de publicació: 03/11/2020 09:45 h
Descripció: Nota informativa 6 per als concursants seleccionats fase 2
Acta obertura sobre C
Data de publicació: 15/12/2020 12:30 h
Descripció: Acta obertura sobre C
Convocatòria acte públic lectura dictamen final del Jurat amb la proposta guanyadora del concurs
Data de publicació: 17/02/2021 12:45 h
Descripció: Convocatòria acte públic de lectura del dictamen final del Jurat amb la proposta guanyadora del concurs
Acta lectura dictamen Jurat i obertura sobre D
Data de publicació: 26/02/2021 13:45 h
Descripció: Acta lectura dictamen Jurat i obertura sobre D
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya