Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

-27.01.2021 ACTUACIÓ TÈCNICA PLANIFICADA EN EL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT COMPORTARÀ UNA ATURADA DEL SERVEI DEL REGISTRE CORPORATIU DE LA GENERALITAT (S@RCAT) EL DIA 28/01/2021, DE 00:45H A 02:45H QUE AFECTARÀ LA PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA D'OFERTES -26.01.2021 ACTUACIÓ TÈCNICA PLANIFICADA EN EL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE LA GENERALITAT EL 30/01/2021, DES DE LES 00:00H A LES 08:00H QUE AFECTARÀ, ENTRE ALTRES, LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA i LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA AIXÍ COM AL CORREU DEL SERVEI DE SUBSCRIPCIONS A LES NOVETATS DIÀRIES DE LES PUBLICACIONS DEL DIA 29/1/2021 QUE S'ENVIARAN AMB POSTERIORITAT

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
OP-XB-14019
Acta Qualificació Documental
Data de publicació: 07/04/2020 16:58 h
Descripció: Acta Qualificació Documental
Avís obertura prevista
Data de publicació: 09/04/2020 14:30 h
Descripció: Atès l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i d'acord amb l'article 4 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, es comunica que l'acte públic d'obertura de proposicions previst pel dia 30.04.2020, a les 10:05 hores, es realitzarà en un acte intern de la mesa. Posteriorment es farà públic en el perfil del contractant el detall de les ofertes presentades i els licitadors rebran el corresponent avís automàtic per correu electrònic.
Acta Obertura Propostes subj judici valor
Data de publicació: 23/04/2020 16:18 h
Descripció: Acta Obertura Propostes subj judici valor
Acta Mesa Contractació atorgament puntuació propostes tècniques
Data de publicació: 30/04/2020 16:30 h
Descripció: Actes de la Mesa de Contractació d'Infraestructures.cat internes reunides per a atorgar la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor dels licitadors admesos a la licitació (Lots 1 i 2, respectivament).
Acta Mesa de Contractació Sobres C
Data de publicació: 11/05/2020 12:15 h
Descripció: Documentació relativa a l'obertura dels Sobres C (Lot 2).
Acta Mesa de Contractació obertura Sobres C
Data de publicació: 11/05/2020 12:15 h
Descripció: Documentació relativa a l'obertura dels Sobres C (Lot 1).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya