Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de contratación del sector público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions de la PLACSP ja queden recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i es poden consultar des del cercador de la PSCP.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Imatge Mèdica Intercentres, SL
Codi d'expedient:
IMI/2019002-SE-PORH
Publicación del pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y anexos en castellano del exp. IMI/2019002-SE-PORH.
Data de publicació: 17/04/2019 13:35 h
Descripció: Se publica el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y anexos en castellano del exp. IMI/2019002-SE-PORH..
Modificació de l'exp. IMI/2019002-SE-PORH, Lot 2, ampliació del termini de presentació de propostes i modificació de la data de l'obertura del Sobre núm. 2
Data de publicació: 06/05/2019 15:00 h
Descripció: Es publica la Resolució de Modificació de l'exp. IMI/2019002-SE-PORH, Lot 2, ampliant-se el termini de presentació de proposicions que queda establert per al dia 12 de juny de 2019 a les 11:00 hores, i modificant-se la data d'obertura del Sobre núm. 2 que queda ajornada al dia 19 de juny de 2019 a les 08:45h a l'Auditori de l'Edifici França (Passeig de la Circumval·lació, 8, 08003 Barcelona).Se publica la Resolución de Modificación del exp. IMI/2019002-SE-PORH, Lote 2, ampliándose el plazo de presentación de proposiciones que queda establecido para el día 12 de junio de 2019 a les 11:00 horas y modificándose la fecha de apertura del Sobre núm. 2 que queda aplazada para el día 19 de junio de 2019 a las 08:45h en el Auditorio del Edificio Francia (Passeig de la Circumval·lació, 8, 08003 Barcelona).
Publicació de la resolució sobre la decisió de no adjudicar el contracte relatiu al Lot 3 de l'exp. IMI/2019002-SE-PORH.
Data de publicació: 06/05/2019 15:10 h
Descripció: Es publica la resolució sobre la decisió de no adjudicar el contracte relatiu al Lot 3 "Equipament de marca de General Electric" de la licitació del "Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada referent a la contractació servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de l'equipament de diagnòstic per la imatge, d'Imatge Mèdica Intercentres, S.L (exp. IMI/2019002-SE-PORH)", d'acord amb allò establert a l'article 152 de la LCSP.
Publicació de la resolució de desistiment del procediment d'adjudicació del Lot 5 de l'exp. IMI/2019002-SE-PORH.
Data de publicació: 26/11/2019 16:55 h
Descripció: Es publica la resolució de desistiment del procediment d'adjudicació del Lot 5 "Equipament d'altres marques" de l'exp. IMI/2019002-SE-PORH. / Se publica la resolución de desistimiento del procedimiento de adjudicación del Lote 5 "Equipamiento de otras marcas" del exp. IMI/2019002-SE-PORH.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya