Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ ENTRE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP) I LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE L'ESTAT (PLACSP) JA ESTÀ RESOLTA. LES PUBLICACIONS DE LA PSCP S'ESTAN ENVIANT CORRECTAMENT A LA PLACSP.

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190002
RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ CONTRA EL PCAP
Data de publicació: 29/03/2019 18:00 h
Descripció: En data 25 de febrer de 2019 es va interposar per part de l'empresa GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL SAU recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació. En concret s'impugna la clàusula 6.3 PCAP que el recurrent considera nul·la, sol·licitant també com a mesura provisional la suspensió del procediment.
L'IMSS s'ha oposat a l'estimació del recurs i a l'adopció de la mesura provisional i es continua tramitant el procediment de licitació mentre no es notifiqui la resolució corresponent del TCCSP.
Resolució recurs especial
Data de publicació: 03/06/2019 16:35 h
Descripció: Resolució del TCCSP de 9 de maig de 2019 per la qual s'estima el recurs especial en matèria de contractació interposat per Grupo 5 acción y gestión social SAU contra els plecs que regeixen el procediment de contractació del servei de gestió del CUESB en el sentit indicat en el FJ 7è de la resolució i es declara la inadmissió, per pèrdua sobrevinguda de l'objecte, del recurs especial interposat pel mateix recurrent contra l'acord de la mesa de contractació pel qual se l'exclou de la licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya