Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICATS SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/39gujdz I SOBRE EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DAVANT LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL D'ESTAT D'ALARMA https://bit.ly/2Qr8JfK

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Badalona
Codi d'expedient:
2019/00013297T
aclariment entorn la classificació empresarial - no exigible
Data de publicació: 24/07/2019 15:15 h
Descripció: el RD 773/2015 va modificar els grups i categories de classificacions en els contractes de serveis.

D' acord amb l' exposat, hi han dues opcions per part de tot aquell empresari que estigui interessat en participar en aquest procediment:

O bé presentar la classificació empresarial que correspongui d' acord amb la normativa legal vigent (RD a què s'ha fet abans referencia) o bé presentar la documentació a què es refereix la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars regulador d' aquest contracte que substitueix l' esmentada classificació (s'ha de presentar o una cosa o altre atès que la classificació ja no resulta exigible per participar-hi en cap procediment, per tant de no presentar-se la classificació empresarial, l' empresari no pot resultar exclos de la licitació)


aclariment entorn la longitud de les memòries tecniques
Data de publicació: 26/07/2019 13:30 h
Descripció: Per una banda, s' ha de presentar una Memòria genérica amb la totalitat dels aspectes de l' oferta que els empresaris volguin oferir i que s' han d' avaluar segons criteris que depenen d' un judici de valor que no podrá excedir de 5 pàgines DIN-A4, a una cara, mida Arial 11, interlineat.

Per una altra, per a desenvolupar cadascuna de les millores ofertes es pot presentar una Memòria adicional que no podrá excedir de 5 pàgines DIN-A4, a una cara, mida Arial 11, interlineat.

PUBLICACIÓ INFORME RESPOSTA A CONSULTES FORMULADES PER DIVERSOS EMPRESARIS
Data de publicació: 01/10/2019 10:45 h
Descripció: Mitjançant el present avís es fa public l' informe que ha estat emès en data d' avui pel Departament promotor del contracte i pel Departament gestor del mateix de resposta a les diverses consultes que dins del termini establert per a l' obtenció d' informació han estat realitzades pels diversos empresaris interessats en participar en aquest procediment
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya