Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2019/7615
Aixecament suspensió de terminis (RDL 17/2020)
Data de publicació: 07/05/2020 12:45 h
Descripció: D'acord amb la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, us informem que el termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol altre procediment d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi, comença a comptar a partir d'avui i finalitzarà en el termini establert per la llei, en cada cas.
Contra la present resolució (l'acord d'adjudicació), que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar:
1) Recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del President d'aquesta Diputació, en el termini d'un mes, a comptar del dia següent al d'aquesta notificació.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya