Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Codi d'expedient:
SUB02-10/2019
Visita
Data de publicació: 05/11/2019 13:00 h
Descripció: Tal com es preveu en el Plec de clàusules particulars (quadre resum, punt "U"), la visita als aparcaments on s'ha de subministrar la maquinària i realitzar la corresponent instal·lació s'efectuarà el proper dia 20 de novembre, a les 10 hores (punt de trobada dipòsit municipal: Ronda Rafael Estrany, 36). Es recorda que les empreses interessades hauran de confirmar la seva presencia enviant un correu electrònic a l'adreça: contractacio@pumsa.cat, indicant el número de persones que hi assistiran. / Tal como se prevé en el pliego de cláusulas particulares (cuadro resumen, punto "U"), la visita a los aparcamientos donde se tiene que suministrar la maquinaria y realizar la correspondiente instalación se efectuará el próximo día 20/11, a las 10 horas (punto de encuentro depósito municipal: Rda. Rafael Estrany, 36). Se recuerda que las empresas interesadas deberán confirmar su presencia enviando un correo electrónico a contractacio@pumsa.cat, indicando el número de personas que asistirán.
Notificació defectes sobre 1
Data de publicació: 05/12/2019 13:20 h
Descripció: Informem que en data d'avui hem procedit a notificar, a través de l'adreça de correu facilitada per cada licitador, l'existencia de defectes i/o omissions en la documentació presentada en el sobre núm. 1 a aquelles empreses que no han presentat correctament la documentació sol·licitada en el Plec de clàusules particulars, requerint la seva esmena.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya