Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

23.11.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Badalona
Codi d'expedient:
2019-00028360K
convocatoria Mesa contractació obertura sobres/arxius electrònics UNICS proposicions
Data de publicació: 02/12/2019 11:30 h
Descripció: la Mesa de contractació permanent de l' Ajuntament es reunirà - en acte públic - aquest dimecres dia 04/12/2019 a les 10.30 hores del matí a la Sala de reunions de la 1a planta de l' Edifici El Viver, ubicat a plaça Assemblea Catalunya números 9-12, 08911 Badalona, amb l' objecte d' obrir els sobres /arxius electronics UNICS de les proposicions presentades en aquesta licitació, acte al qual us convidem a assistir
PUBLICACIÓ ACTA MESA CONTRACTACIÓ SESSIÓ 1
Data de publicació: 09/12/2019 10:00 h
Descripció: Mitjançant el present avis es publica amb data d' avui l' acta aixecada arran l' acte públic de la mesa dut a terme el propassat dimecres dia 04/12/2019 a les dependències municipals així com les ofertes obertes en dita sessió de la mesa dels candidats que van resultar admesos o admesos condicionats a l' esmena de defectes i/o mancances esmenables.
publicació acta mesa de contractació duta a terme ahir i oferta economica oberta en dita sessió
Data de publicació: 12/12/2019 12:30 h
Descripció: Mitjançant el present avís es publica l' acta aixecada arran l' acte que es va celebrar ahir en aquestes dependències municipals de la mesa de contractació per a públic coneixement de tothom així com la oferta economica oberta en dita sessió
publicació Acta Mesa 3.- proposta adjudicació contracte + informe tècnic que li ha servit de base
Data de publicació: 16/01/2020 14:30 h
Descripció: Mitjançant el present avís es publica l' acta aixecada arran l' acte - no públic - dut a terme ahir a les dependències municipals així com l' informe tècnic de data 08/01/2020 del cap del SErvei d' Esports i Joventut que li ha servit a la Mesa de base per a l' adopció dels seus acords.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya