Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 16 de juliol no es recuperin les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Codi d'expedient:
AC-2019-000087
Modificació de la composició de la mesa de contractació
Data de publicació: 02/12/2019 18:20 h
Descripció: Es comunica que per absència del Sr. Tomàs Carbonell, interventor del Consell Comarcal, actuarà com a vocal i en substitució el Sr., Josep Arjona Cruz, que exerceix temporalment les funcions d'interventor.
Mesa de contractació - Sobre B
Data de publicació: 09/12/2019 09:46 h
Descripció: L'obertura del sobre B "criteris avalubles segons judici de valor" tindrà lloc, dimarts 10 de desembre, a les 10:30 hores
a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Camp (C/ de Mossèn Martí, 3 - 43800 Valls)
Mesa de contractacio - sobre B
Data de publicació: 09/12/2019 10:36 h
Descripció: S'ha detectat un error en l'hora d'obertua dels sobres B, l'hora correcta és a les 9.30 h del dimarts 10 de desembre de 2019.
Avís convocatòria sessió obertura sobre C
Data de publicació: 10/12/2019 13:30 h
Descripció: Es comunica que l'obertura dels sobres C «oferta avaluable d'acord amb criteris quantificables a través de l'aplicació de fórmules» tindrà lloc el proper dimarts, 17 de desembre a les 9:30 hores, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Camp (c/ de Mossèn Martí, 3 ¿ 4380 Valls).

Atenent al caràcter públic de la sessió hi podrà assistir qualsevol persona interessada
Acta mesa de contractació d'obertura del sobre A
Data de publicació: 11/12/2019 09:35 h
Descripció: Publicació de l'acta de la sessió privada de la Mesa de contractació en què s'ha procedit a l'obertura dels denominats sobres A - documentació administrativa.
- Sessió del 4 de desembre de 2019
Acta de la mesa de contractació de l'obertura del sobre B
Data de publicació: 17/12/2019 15:19 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre B referent a als criteris avalubles amb judici de valor.
Acta mesa de contractació 17.12.2019
Data de publicació: 07/01/2020 15:00 h
Descripció: Acta de la mesa de valoració del sobre B i obertura del sobre C.
Acta de la mesa de contractació 7-01-2020
Data de publicació: 15/01/2020 10:05 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació de valoració de les ofertes d'acord amb els criteris quantificables a través de l'aplicació de fórmules i resultat de la valoració final
Modificació de la composició de la mesa de contractació
Data de publicació: 24/01/2020 15:15 h
Descripció: El Sr. Tomàs Carbonell, interventor del Consell Comarcal de l'Alt Camp, actuarà com a vocal en substitució el Sr. Josep Arjona Cruz.
Acta de la mesa de contractació _ 20200121
Data de publicació: 24/01/2020 15:15 h
Descripció: Publicació de l'acta de la sessió privada de la Mesa de contractació de valoració de la documentació aportada pel licitador
Acta mesa de contractació_20200128
Data de publicació: 04/02/2020 10:15 h
Descripció: Publicació de l'acta de la sessió privada de la Mesa de contractació de valoració de la documentació complementària aportada pel licitador
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya