Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Codi d'expedient:
AC-2019-000087
Modificació de la composició de la mesa de contractació
Data de publicació: 02/12/2019 18:20 h
Descripció: Es comunica que per absència del Sr. Tomàs Carbonell, interventor del Consell Comarcal, actuarà com a vocal i en substitució el Sr., Josep Arjona Cruz, que exerceix temporalment les funcions d'interventor.
Mesa de contractació - Sobre B
Data de publicació: 09/12/2019 09:46 h
Descripció: L'obertura del sobre B "criteris avalubles segons judici de valor" tindrà lloc, dimarts 10 de desembre, a les 10:30 hores
a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Camp (C/ de Mossèn Martí, 3 - 43800 Valls)
Mesa de contractacio - sobre B
Data de publicació: 09/12/2019 10:36 h
Descripció: S'ha detectat un error en l'hora d'obertua dels sobres B, l'hora correcta és a les 9.30 h del dimarts 10 de desembre de 2019.
Avís convocatòria sessió obertura sobre C
Data de publicació: 10/12/2019 13:30 h
Descripció: Es comunica que l'obertura dels sobres C «oferta avaluable d'acord amb criteris quantificables a través de l'aplicació de fórmules» tindrà lloc el proper dimarts, 17 de desembre a les 9:30 hores, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Camp (c/ de Mossèn Martí, 3 ¿ 4380 Valls).

Atenent al caràcter públic de la sessió hi podrà assistir qualsevol persona interessada
Acta mesa de contractació d'obertura del sobre A
Data de publicació: 11/12/2019 09:35 h
Descripció: Publicació de l'acta de la sessió privada de la Mesa de contractació en què s'ha procedit a l'obertura dels denominats sobres A - documentació administrativa.
- Sessió del 4 de desembre de 2019
Acta de la mesa de contractació de l'obertura del sobre B
Data de publicació: 17/12/2019 15:19 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació d'obertura del sobre B referent a als criteris avalubles amb judici de valor.
Acta mesa de contractació 17.12.2019
Data de publicació: 07/01/2020 15:00 h
Descripció: Acta de la mesa de valoració del sobre B i obertura del sobre C.
Acta de la mesa de contractació 7-01-2020
Data de publicació: 15/01/2020 10:05 h
Descripció: Acta de la mesa de contractació de valoració de les ofertes d'acord amb els criteris quantificables a través de l'aplicació de fórmules i resultat de la valoració final
Modificació de la composició de la mesa de contractació
Data de publicació: 24/01/2020 15:15 h
Descripció: El Sr. Tomàs Carbonell, interventor del Consell Comarcal de l'Alt Camp, actuarà com a vocal en substitució el Sr. Josep Arjona Cruz.
Acta de la mesa de contractació _ 20200121
Data de publicació: 24/01/2020 15:15 h
Descripció: Publicació de l'acta de la sessió privada de la Mesa de contractació de valoració de la documentació aportada pel licitador
Acta mesa de contractació_20200128
Data de publicació: 04/02/2020 10:15 h
Descripció: Publicació de l'acta de la sessió privada de la Mesa de contractació de valoració de la documentació complementària aportada pel licitador
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya