Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Codi d'expedient:
EC19/000208
COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 11/11/2019 12:50 h
Descripció: COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ
Aclariment Apartat 4.1 Plec Prescripcions Tècniques
Data de publicació: 14/11/2019 15:45 h
Descripció: Aclariment Apartat 4.1 Plec Prescripcions Tècniques
-Tipus Constructiu: Únic mòdul tipus Torre:
El motiu de demanar un únic modul i amb les dimensions que es donen es perque els SAI's de 1500 VA van integrats dins d'armaris elèctrics on l'espai es molt reduït. Malgrat això es permetrà la col.locació de 2 moduls sempre que acompleixen les següents característiques:
a)Les dimensions dels 2 moduls junts no podrà excedir:
Alçada màxima: 470 mm
Amplada màxima: 200 mm
Llargària màxima:460 mm
b)El tipus constructiu del SAI haurà de ser tipus torre.
c)El SAI haurà d'acomplir amb la resta de requeriments mínims especificats al Plec tècnic.
Ampliació
Data de publicació: 18/11/2019 15:30 h
Descripció: S'amplia el termini de presentació d'ofertes fins el 28 de novembre de 2019 a las 13:00, de conformitat a l'article 136 de la LCSP, atès les preguntes rebudes i aclariments sol·licitats durant el termini de presentació atorgat, la complexitat de les mateixes i la incidència que poden tenir en la preparació de les ofertes per part dels licitadors
Documentació Traduïda al Castellà (PCAP; PPT i Anunci de Licitació)
Data de publicació: 18/11/2019 15:30 h
Descripció: Documentació Traduïda al Castellà (PCAP; PPT i Anunci de Licitació)
Documentación traducidal al Castellano de los PCAP, PPT y Anuncio de licitación
Acta Mesa Obertura Sobre unic Subministrament SAIs
Data de publicació: 12/12/2019 16:20 h
Descripció: Acta Mesa Obertura Sobre unic Subministrament SAIs
Acta Mesa Proposta Adjudicació
Data de publicació: 15/01/2020 10:10 h
Descripció: Acta Mesa Proposta Adjudicació Subministrament SAIs
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya