Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

1.12.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/CC00/1100759914/20/PO
PLÀNOLS H. ARNAU DE VILANOVA EN FORMAT CAD
Data de publicació: 13/11/2019 09:30 h
Descripció: PLÀNOLS H. ARNAU DE VILANOVA EN FORMAT CAD
PLÀNOLS H. TRIAS I PUJOL
Data de publicació: 20/11/2019 12:40 h
Descripció: PLÀNOLS H. TRIAS I PUJOL
PROGAMACIÓ DE VISITA A H. ARNAU DE VILANOVA PER INSTAL.LACIÓ DEL TAC
Data de publicació: 21/11/2019 14:30 h
Descripció:
Dia..26 de novembre de 2019.
Hora 11:00...
Adreça. Direcció Serveis Generals. HUAV.
Persona de contacte. Josep Francesc Solà Fernàndez. Director Serveis Generals.
telèfon. 606985475.
MODIFICACIÓ PPT HUAV
Data de publicació: 27/11/2019 12:30 h
Descripció: En relació al punt del documento 1100759914 PPT H Arnau de Vilanova, es modifica el punt 1.5.4 Estatiu Feix de RX Tomogràfic, on diu "Angulació total del Gantry no inferior a +/-30º. +30º/-23º" per "Angulació virtual del Gantry no inferior a +/-30º. +30º/-23º"
En relació al mateix punt , en la Pàgina 3 del document 1100759914_PPT ANNEX 3 HUAV Memòria descriptiva obres.pdf
Una vegada estudiada la petició, cal que es modifiqui el paràgraf:
"L'oferta ha d'anar acompanyada amb un projecte executiu, on es descriuran i valoraran totes les partides per la implantació de la sala de TACS. Aquestes partides seran, com a mínim, les descrites en el punt 7 d'aquest document."
Pel següent:
"L' oferta inclourà una memòria descriptiva de les obres d'implantació del TAC, que s'acompanyarà d'un escrit de compromís d'entrega d'un projecte executiu en cas de ser adjudicataris, on es descriuran totes les partides per la implantació de la sala del TAC. Aquestes partides seran, com a mínim, les descrites e
MODIFICACIÓ PUNT 2.4 DE , Annex 1 HUAV S2 - Criteris tècnics automàtics i criteris exigibles (SOBRE 2)
Data de publicació: 29/11/2019 12:30 h
Descripció: En el Annex 1 HUAV S2 - Criteris tècnics automàtics i criteris exigibles (SOBRE 2), punt 2.4 ha de dir "Valors del focus gruixut NO serà superior a 3 mm2".
AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES
Data de publicació: 04/12/2019 13:20 h
Descripció: RESOLUCIÓ
MODIFICACIONS I ACLARIMENTS AL PPT HUGTP
Data de publicació: 05/12/2019 10:00 h
Descripció: MODIFICACIONS I ACLARIMENTS AL PPT HUGTP
INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 2 BIS
Data de publicació: 20/03/2020 13:00 h
Descripció: INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 2 BIS
DOCUMENTACIÓ ECONOMICA
Data de publicació: 29/06/2020 09:00 h
Descripció: DOCUMENTACIÓ ECONOMICA
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya