Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf
Codi d'expedient:
CSAPG 2019/07
Avís interposició recursos
Data de publicació: 20/03/2020 16:26 h
Descripció: En virtut de l'establert a l'article 63.3 darrer paràgraf de la Llei de Contractes del Sector Públic, es comunica la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació contra la resolució d'exclusió per inclusió d'informació relativa al sobre C, en el sobre B.

La part recurrent és:

.- ACCIONA ESCO, SL

Això no obstant, s'informa que degut a la suspensió de terminis administratius decretada pel RD 463/2020, de 14 de març, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic no prosseguirà amb els tràmits del recurs fins a l'aixecament de la indicada suspensió.

AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
Data de publicació: 24/07/2020 16:40 h
Descripció: En el dia d'avui 24 de juliol, s'ha rebut resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic segons la qual es desestima el recurs presentat per una empresa licitadora contra la resolució d'exclusió del procediment.

La mateixa resolució estableix l'aixecament de la suspensió del procediment que continuarà amb el seu tràmit.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya