Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf
Codi d'expedient:
CSAPG 2019/07
Plànols en format CAD
Data de publicació: 21/11/2019 09:35 h
Descripció: Arrel de la visita a les instal·lacions del dia 19 de novembre, es publica plànols de les instal·lacions en format Autocad per a una correcta preparació de les ofertes de les licitadores.
Esquemes
Data de publicació: 25/11/2019 14:00 h
Descripció: Com a conseqüència de la visita a les instal·lacions realitzada el passat 19 de novembre, s'adjunten una sèrie d'esquemes en resposta al sol·licitat en la visita.
Resolcuió d'esmena
Data de publicació: 26/11/2019 16:25 h
Descripció: Resolució d'esmena dels Plecs de Prescripcions Tècniques del Contracte i ampliació del termini de presentació de propostes.
Els plecs tècnics esmenats es publicaran mitjançant esmena a l'anunci de licitació.
Avís convocatòria obertura dels sobres B d'oferta
Esmenat en data: 23/01/2020 13:10 h
Descripció: Es fixa com a data d'obertura dels sobres B d'oferta, en sessió privada, el proper 23 de gener de 2020, a les 13:30 hores, a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.
Resolució suspensió terminis
Data de publicació: 16/03/2020 15:00 h
Descripció: suspensió dels terminis de finalització i la interrupció dels terminis per a la tramitació de tots aquells procediments de licitació convocats per part del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf i que en data 14 de març de 2020 no han estat finalitzats, fins al moment en què el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, quedi sense vigència, moment a partir del qual es reprendrà el còmput dels terminis.
Aixecament suspensió terminis
Data de publicació: 06/05/2020 17:30 h
Descripció: Aixecament de la suspensió dels terminis administratius en els procediments de l'entitat Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, i tenir en compte la represa dels terminis a partir del dia 7 de maig de 2020, d'acord amb la disposició addicional vuitena del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig de 2020.
SUSPENSIÓ PROCEDIMENT
Data de publicació: 25/05/2020 10:15 h
Descripció: Comuniquem que per resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, ha quedat suspès el procediment EXP. CSAPG 2019/07, fins a la valoració del fons de l'assumpte per part del mateix Tribunal.

S'adjunta la resolució emesa pel Tribunal.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya