Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Blanes
Codi d'expedient:
2019/2829W
Suspensió de la licitació
Esmenat en data: 15/10/2019 11:30 h
Descripció: S'ha detectat que el plec de Prescripcions tècniques conté errors que no defineixen correctament les característiques tècniques de les càmeres a subministrar. Per tant serà necessari modificar el plec efectuant-hi les esmenes que correspongui. Una vegada modificat el plec per l'òrgan de contractació es procedirà a reobrir el termini de presentació de pliques.
Correcció error material detectat a les prescripcions tècniques de les càmeress.
Data de publicació: 24/10/2019 13:20 h
Descripció: En el plec de clàusules administratives particulars, a les especificacions tècniques de les 27 càmeres (pàg. 30), s'ha detectat el següent error material:

on diu: "Objectiu F/1.4 de 3-9 mm amb zoom i enfocament remots", ha de dir: "Objectiu de 3,1 a 8,4 mm", d'acord amb el detall de quadre de característiques mínimes que hi ha a la mateixa pàgina.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya