Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 19/69
Obertura ofertes tècniques (sobre 2)
Data de publicació: 27/11/2019 10:15 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes tècniques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 28 de novembre de 2019, a les 10:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.


Obertura ofertes econòmiques (sobre 3)
Data de publicació: 03/02/2020 12:15 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 3) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 5 de febrer de 2020, a les 12:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.
Resum obertura ofertes econòmiques (Sobre 3)
Data de publicació: 05/02/2020 13:45 h
Descripció: En data 5 de febrer de 2020 a les 12:00 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 3 "Oferta econòmica i d'altres referències avaluables automàticament" del contracte referent al servei d'assistència tècnica i manteniment preventiu, conductiu, normatiu i correctiu de l'equipament audiovisual i el software audiovisual propietat de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau al Recinte Modernista de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau", havent concorregut les dues empreses presentades i admeses a la licitació.
Prèviament a iniciar l'acte d'obertura pública del sobre número 3, la Mesa de contractació ha exposat el resultat de l'obertura del sobre 2 "Ofertes Tècniques" i ha facilitat copia del mateix a tots els membres de la Mesa.
Acte seguit, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de la proposta econòmica.
Actes
Data de publicació: 30/06/2020 17:00 h
Descripció: Actes de les reunions de la mesa de contractació
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya