Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament del Masnou
Codi d'expedient:
LIC 8/2019
Acta de qualificació de la documentació general (declaració responsable)
Data de publicació: 17/06/2019 10:30 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació de qualificació de la documentació general (declaració responsable) en la licitació convocada per a l'adjudicació de les concessions administratives per l'explotació, per lots, de les guinguetes de propietat municipal situades a la via pública: zona esportiva de Pau Casals (lot 1), plaça de Marcel¿lina Monteys (lot 2) i jardins de Països Catalans (lot 3).
Acte públic obertura Sobre B
Data de publicació: 18/06/2019 10:00 h
Descripció: L'acte públic d'obertura del Sobre B (documentació criteris que depenen d'un judici de valor) tindrà lloc el divendres 21 de juny de 2019 a les 11:30 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Decret de modificació de la designació dels membres de la Mesa de contractació LIC 8/2019
Data de publicació: 19/06/2019 12:30 h
Descripció: Decret de modificació de la designació dels membres titular i suplent de la Presidència de la Mesa de contractació LIC 8/2019.
Acta revisió esmenes i obertura sobre B
Data de publicació: 15/07/2019 13:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació de revisió d'esmenes de la documentació general i d'obertura del sobre B (proposta tècnica acreditativa dels criteris que depenen d'un judici de valor).
Acte públic obertura sobre C
Data de publicació: 19/07/2019 14:15 h
Descripció: L'acte públic d'obertura Sobre C (documentació relativa a la proposició econòmica i resta de criteris quantificables automàticament) tindrà lloc el dimarts 23 de juliol a les 9:00 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Acta estudi informe tècnic de valoracio criteris no quatificables automàticament i obertura sobre C
Data de publicació: 29/07/2019 12:35 h
Descripció: Acta de la Mesa de contractació per a l'estudi tècnic de valoracio de les propostes tècniques i resta de criteris no quantificables automàticament i d'obertura del sobre C que conté la documentacio relativa als criteris quantificables automaticament.
Acta classificacio d'ofertes i proposta adjudicacio
Data de publicació: 31/07/2019 09:35 h
Descripció: Acta d'estudi de l'informe tècnic de valoracio dels criteris automàtics, classificacio d'ofertes i proposta d'adjudicacio
Acta revisió de la documentació prèvia a l'adjudicació
Data de publicació: 19/09/2019 13:40 h
Descripció: Acta de la mesa de contractacio de revisió de la documentacio prèvia a l'adjudicació de les concessions administratives per a l'explotació de les guinguetes de propietat municipal, situades a la zona esportiva de Pau Casals (lot 1), a la plaça de Marcel·lina Monteys (lot 2) i als jardins de Països Catalans (lot 3).
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya