Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Codi d'expedient:
LG3-SOC-2020
Acta d'obertura del sobre de documentació general
Data de publicació: 22/11/2019 12:45 h
Descripció: De conformitat amb l'article 63.3. e) LCSP, es publica l'Acta de la Mesa de contractació per a l'obertura de la documentació continguda en el Sobre A.
Informe tècnic valoratiu sobre els locals oferts
Data de publicació: 02/12/2019 18:15 h
Descripció: D'acord amb la Clàusula 15a dels plecs, es dóna a conèixer el contingut de l'informe elaborat pels serveis tècnics amb caràcter previ a l'obertura de les proposicions econòmiques.
Acta de la Mesa de contractació B (documentació tècnica)
Esmenat en data: 09/12/2019 10:58 h
Descripció: De conformitat amb l'article 63.3. e) LCSP, es publica l'Acta de la Mesa de contractació per a l'obertura de la documentació continguda en el Sobre B (documentació tècnica).
Acta de la Mesa de contractació C (propostes econòmiques)
Data de publicació: 10/12/2019 10:45 h
Descripció: De conformitat amb l'article 63.3. e) LCSP, es publica l'Acta de la Mesa de contractació per a l'obertura de la documentació continguda en el Sobre C (propostes econòmiques).
Acta de la Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació
Data de publicació: 18/12/2019 14:45 h
Descripció: De conformitat amb l'article 63.3. e) LCSP, es publica l'Acta de la Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya