Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Codi d'expedient:
LG1-SOC-2020
Acta d'obertura del sobre de documentació general
Data de publicació: 22/11/2019 12:45 h
Descripció: De conformitat amb l'article 63.3. e) LCSP, es publica l'Acta de la Mesa de contractació per a l'obertura de la documentació continguda en el Sobre A.
AVÍS IMPORTANT: Canvi de data d'obertura del Sobre C
Data de publicació: 02/12/2019 18:32 h
Descripció: A instància dels serveis tècnics encarregats d'elaborar l'informe valoratiu dels diferents locals oferts, l'obertura de les proposicions econòmiques es posposa del dimarts 3 al dijous 5 de desembre a les 09:30h.
Informe tècnic valoratiu dels locals oferts
Data de publicació: 05/12/2019 09:28 h
Descripció: D'acord amb la Clàusula 15a dels plecs, es dóna a conèixer el contingut de l'informe elaborat pels serveis tècnics amb caràcter previ a l'obertura de les proposicions econòmiques.
Publicació de les Actes de les Meses de contractació B i C
Esmenat en data: 09/12/2019 10:55 h
Descripció: De conformitat amb l'article 63.3. e) LCSP, es publiquen:
- Acta de la Mesa de contractació per a l'obertura de la documentació continguda en el Sobre B (Documentació tècnica).
- Acta de la Mesa de contractació per a l'obertura de la documentació continguda en el Sobre C (Proposicions econòmiques).
Acta de la Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació
Data de publicació: 19/12/2019 14:30 h
Descripció: De conformitat amb l'article 63.3. e) LCSP, es publica l'Acta de la Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya