Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Codi d'expedient:
H-2/2019 (ICGC-2019-00077)
Composició Mesa de Contractació. Expedient H-2/2019 (ICGC-2019-00077)
Data de publicació: 12/07/2019 08:35 h
Descripció: De conformitat amb allò previst a la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives, es fa pública la composició de la mesa de contractació de l'expedient indicat a l'encapçalament.
Obertura sobre B. Expedient H-2/2019 (ICGC-2019-00077)
Data de publicació: 02/09/2019 09:15 h
Descripció: S'informa a les empreses licitadores d'aquest procediment que l'obertura pública del sobre B es realitzarà el dia 5 de setembre de 2019 a les 12.00 hores a la Seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona.
Resultats sobres B. Expedient H-2/2019 (ICGC-2019-000774)
Data de publicació: 06/09/2019 10:00 h
Descripció: Es procedeix a la publicació de la lectura de les ofertes econòmiques incloses en el sobre B que va tenir lloc el dia 5 de setembre de 2019 a les 12.00 h.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya