Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Altafulla
Codi d'expedient:
2019/1479
Composició Mesa de Contractació
Data de publicació: 30/10/2019 13:15 h
Descripció: Tal i com resulta del plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació, la mesa de contractació està integrada pels següents membres:
President: Jordi Molinera Poblet (Alcalde)
Suplent: Dani Franquès Marsal (Regidor d'Hisenda i altres)
Vocal: Berta Ramos Unceta-Barrenechea (Interventora)
Suplent: Jordi Solé Figueras (Interventor accidental)
Vocal: Ignacio Río Santos (Secretari)
Suplent: Martí Inglès Torres (Funcionari de carrera)
Secretària: Mireia Ballesté Solé
Suplent: Marta Girona Gaya
Convocatòria obertura sobre 1 i 2
Data de publicació: 07/11/2019 11:00 h
Descripció: S'informa de la convocatòria de la Mesa de contractació que tindrà lloc el dia 8 de novembre de 2019, a les 9:00 hores, en la que es procedirà a l'obertura dels sobres 1 (acte intern) i sobre 2 (acta públic)
Acta de l'obertura del sobres 1 i 2
Data de publicació: 12/11/2019 09:00 h
Descripció: Acta de la Mesa de Contractació de l'obertura dels sobres 1 i 2 realitzada el 8 de novembre de 2019 a les 9:00 hores.
Convocatòria obertura sobre 3
Data de publicació: 12/11/2019 09:05 h
Descripció: S'informa de la convocatòria de la Mesa de contractació que tindrà lloc el dia 15 de novembre de 2019 a les 9:00 hores, en la que es procedira a l'obertura del sobre 3 proposta econòmica i altres criteris.
Acta obertura sobre 3
Data de publicació: 15/11/2019 14:00 h
Descripció: Acta de l'obertura del sobre 3 proposta econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica realitzada el 15 de novembre de 2019
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya