Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sils
Codi d'expedient:
2019/950
Obertura Sobre Únic
Data de publicació: 19/08/2019 10:45 h
Descripció: El proper dijous dia 22 d'agost de 2019 a les 10:00h, a les oficines de l'Ajuntament de Sils situades al Passeig Sants Cosme i Damià 2 de Sils, es procedirà a l'obertura dels sobres únics, no realitzant-se en acte públic tal com estableix la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars de la present licitació.
Nova data d'obertura de sobres
Data de publicació: 22/08/2019 13:45 h
Descripció: Degut a la impossiblitat sobrevinguda per dur a terme a dia d'avui l'obertura dels sobres únics, tal com estava establert, per problemes tècnics/informàtics, s'ha acordat procedir a l'obertura d'aquests el divendres dia 30 d'agost de 2019 a les 8:00h a les dependències de l'Ajuntament de Sils, situades al Passeig Sants Cosme i Damià, 2 de Sils, no essent un acte públic a tenor del diposat en la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives. Veure Decret d'Alcaldia adjunt.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya