Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Codi d'expedient:
SEC 2018 50
OBERTURA DELS SOBRES A I B
Data de publicació: 12/03/2019 14:00 h
Descripció: Us comuniquem que el dia 14 de març de 2019, a les 11:00 hores, a la Sala de Junta de Govern Local de la primera planta de l'Ajuntament, tindrà lloc l'obertura dels sobres A (documentació administrativa) i B (criteris avaluables automàticament).
ACTA OBERTURA SOBRES A I B
Data de publicació: 19/03/2019 14:00 h
Descripció: En data 14 de març de 2019 es procedeix a l'obertura dels sobres A i B del procediment de licitació
ACTA VALORACIÓ BAIXA ANORMALMENT DESPROPORCIONADA
Data de publicació: 08/04/2019 15:00 h
Descripció: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ OFERTA ANORMALMENT BAIXA PRESENTADA PER GRUPO EMINSER, S.L. EN EL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS DE SANT JUST DESVERN.
ACTA DE VALORACIÓ DE LA BAIXA ANORMALMENT DESPROPORCIONADA PRESENTADA PER INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÀLIDOS, S.L.
Data de publicació: 24/05/2019 12:15 h
Descripció: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA BAIXA ANORMALMENT DESPROPORCIONADA DE L'OFERTA DE L'EMPRESA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÀLIDOS, S.L.
REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA DEL CAMP D'ESPORTS
Data de publicació: 01/07/2019 14:00 h
Descripció: En data 03/07/2019, a les 11:00 hores, a la de Plens de la Corporació, tindrà lloc una reunió de la Mesa de contractació per proposar una nova empresa com a adjudicatària del contracte, per incompliment del requeriment de documentació de l'empresa proposada incialment.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO DE 03/07/2019
Data de publicació: 08/07/2019 14:00 h
Descripció: En data 03/07/2019 es reuneix la mesa de contractació per revisar la documentació presentada per l'empresa proposada com a adjudicatària
REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 26/07/2019 09:30 h
Descripció: Avui, 26/07/2019, a les 12:00 hores es reunirà la Mesa de contractació per revisar les acreditacions de l'empresa proposada com a adjudicatària, en relació al criteri de valoració dels idiomes anglès, francès i alemany.
Se substitueix la secretària de la Corporació per absència.
ACTA MESA CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 07/08/2019 12:00 h
Descripció: ACTA MESA CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L'ADJUDICACIÓ
ACTA DE LA MESA PER REVISAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER L'EMPRESA PROPOSADA COM A ADJUDICATÀRIA
Data de publicació: 31/07/2020 09:00 h
Descripció: Acta de la Mesa per revisar la documentació presentada per l'empresa proposada com adjudicatària.
CERTIFICAT DE L'APROVACIÓ D'EXECUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM.116 DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
Data de publicació: 31/07/2020 09:00 h
Descripció: EXECUCIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 116 DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RECURS ESPECIAL EN
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ N-2019-402, INTERPOSAT PER INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL (ISM) CONTRA L'ACTE
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE SETEMBRE DE 2019, D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERGERIA DEL CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS. EXP.: SEC 2018 50.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya