Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
LICFP 19/54
Anunci Obertura Ofertes Tècniques (sobre 2)
Data de publicació: 09/10/2019 14:30 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes tècniques (sobre 2) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 11 d'octubre de 2019, a les 10:00 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.

Anunci Obertura Ofertes Econòmiques (sobre 3)
Data de publicació: 24/10/2019 11:55 h
Descripció: Benvolguts senyors,

Els hi comuniquem que l'obertura pública de les ofertes econòmiques (sobre 3) de l'expedient de referència, està prevista per al dia 25 d'octubre de 2019, a les 10:30 hores, a la Sala de Juntes de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Important: Recordar que la nova ubicació física de les Oficines de la "Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau" es el Pavelló de l'Administració, Ala Est, 3 planta, departament d'Assessoria jurídica.


Resum Obertura Econòmica (sobre 3)
Data de publicació: 25/10/2019 13:10 h
Descripció: En data 25 d'octubre de 2019 a les 10:30 hores, s'ha procedit en acte públic a l'obertura del sobre 3 "Oferta econòmica i d'altres referències avaluables automàticament" del contracte referent a la concessió de serveis relatius a la gestió i explotació de la botiga-llibretia del Recinte Modernista de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, no havent concorregut presencialment l'única empresa presentada a la licitació.

Prèviament a iniciar l'acte d'obertura pública del sobre número 3, la Mesa de contractació ha exposat el resultat de l'obertura del sobre 2 "Ofertes Tècniques" i ha facilitat copia del mateix a tots els membres de la Mesa.

Acte seguit, la Mesa de contractació ha procedit a l'obertura pública de la proposta econòmica.

Finalment i com s'ha comunicat en l'acte d'obertura del sobre 3, a continuació es publica, a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya