Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament d'Interior
Codi d'expedient:
IT-2019-20106
Data de la prova de traduccio
Data de publicació: 10/07/2019 13:35 h
Descripció: D'acord amb l'annex 4. Criteris d'adjudicació del plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació, en data 10 de juliol de 2019 a les 12 hores, s'ha fet arribar a totes les empreses licitadores un text per traduir. El termini per presentar la traducció és de 48 hores, finalitzant el divendres 12 de juliol a les 12 hores.
Forma de presentació de la prova de traducció
Data de publicació: 11/07/2019 14:00 h
Descripció: Les empreses licitadores hauran de presentar les traduccions en format .pdf SIGNAT DIGITALMENT i per correu electrònic a l'adreça següent: toni.vegas@gencat.cat

El termini per presentar la traducció en la forma esmentada en el paràgraf anterior finalitzarà el divendres 12 de juliol a les 12:00h. Les traduccions presentades fora d'aquest termini i en un format diferent al pdf signat electrònicament es tindran per no presentades.
Resolució de rectificació per error material de la resolució d'adjudicació de data 05.09.2019
Data de publicació: 17/09/2019 14:30 h
Descripció: Resolució de rectificació per error material consistent en la transcripció incorrecta dels imports de desglossament dels lots per centre gestor del pressupost.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya