Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Comissió Central de Subministraments
Codi d'expedient:
CCS 2018 VEH
Acte públic d'obertura del sobre C
Data de publicació: 19/07/2019 11:00 h
Descripció: L'acte públic d'obertura de pliques del sobre C tindrà lloc el dia 23 de juliol a les 12:30 hores a la sala d'actes de Gran Via de les Corts Catalanes, 635, pl. baixa de Barcelona.
Relació d'empreses admeses i excloses
Data de publicació: 24/07/2019 14:30 h
Descripció: Ahir 23 de juliol de 2019 es va dur a terme l'acte públic d'obertura del sobre C. En document annex es fa pública la relació d'empreses licitadores admeses i excloses i els lots als que es presenten.
Comunicació de la puntuació obtinguda en el sobre B
Data de publicació: 24/07/2019 14:40 h
Descripció: En l'acte públic que va tenir lloc ahir 23 de juliol de 2019, prèvia obertura del sobre C, es va fer pública la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en el sobre B i que s'adjunta com a annex.
Tramesa de les ofertes del Sobre C
Data de publicació: 26/07/2019 15:10 h
Descripció: Dimarts 23 de juliol de 2019 va tenir lloc l'acte públic d'obertura de les ofertes del Sobre C. Avui s'ha tramès a les empreses licitadores, mitjançant correu electrònic a l'adreça indicada a efectes de notificacions, les ofertes presentades (Annex 7 - oferta econòmica i Annex 13 - compliment de criteris) en cada lot per cada una de les empreses licitadores.
Requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació
Data de publicació: 02/08/2019 14:26 h
Descripció: En data d'avui s'ha requerit a les empreses amb oferta classificada i proposada com a empresa adjudicatària de la Contractació centralitzada del subministrament de vehicles en la modalitat d'arrendament sense opció de compra (Exp. CCS 2018 VEH), per a què presentin la documentació a la què fa referència la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars.
Requeriment per a la formalització dels contractes
Data de publicació: 09/10/2019 15:45 h
Descripció: En data d'avui s'ha requerit a les empreses adjudicatàries per a la formalització dels contractes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya