Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2019/030
CONVOCATÒRIA MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ (OBERTURA SOBRES A i B)
Data de publicació: 30/08/2019 15:15 h
Descripció: El dimecres, dia 4 de setembre de 2019, a les 10.00 hores, a la sala de plens de l'Ajuntament (Plaça Mercat 1 d'octubre, 6-9), es reunirà la Mesa Permanent de Contractació, en sessió extraordinària, per procedir a l'obertura dels sobres A i B presentats per les empreses licitadores.
CERTIFICAT ACORD DE LA MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 05/09/2019 09:55 h
Descripció: Certificat de l'acord de la Mesa Permanent de Contractació, en sessió de data 4 de maig de 2019, d'obertura de les ofertes presentades al procediment, i trasllat del sobre B als serveis tècnics municipals per a la seva valoració.
CONVOCATÒRIA DE LA MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 05/09/2019 10:00 h
Descripció: El divendres, dia 6 de setembre de 2019, a les 9.30 h, a la sala de plens de l'Ajuntament (Plaça del Mercat, 6-9), es reunirà la Mesa Permanent de Contractació, en acte públic, per donar el resultat de la valoració de les propostes tècniques presentades (sobre B) i, seguidament, obrir el sobre C (proposició econòmica).
CERTIFICAT ACORD MPC I INFORME DE VALORACIÓ SOBRE B
Data de publicació: 09/09/2019 09:10 h
Descripció: Certificat de l'acord de la Mesa Permanent de Contractació, en sessió de data 6 de setembre de 2019, en la que es procedeix a la lectura de l'informe de valoració i puntuació de les ofertes tècniques presentades, emès pels serveis tècnics municipals, i posterior obertura del sobre C. S'acorda requerir a l'empresa ICTT Blanchere, per tal de presentar la documentació prèvia exigida a l'apartat J del quadre de característiques del plec de condicions administratives, econòmiques i tècniques.
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
Data de publicació: 09/09/2019 09:30 h
Descripció: Requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació del contracte, de data 6 de setembre de 2019.
CERTIFICAT ACORD DE LA MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 19/09/2019 14:30 h
Descripció: Certificat de la Mesa Permanent de Contractació d'Alcaldia, de data 17 de setembre de 2019, en el que es revisa la documentació presentada per l'empresa ICTT SA i es proposa l'adjudicació del contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya