Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICATS SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/39gujdz I SOBRE EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DAVANT LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL D'ESTAT D'ALARMA https://bit.ly/2Qr8JfK

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Salou
Codi d'expedient:
8105/2019
ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ
Data de publicació: 25/10/2019 14:51 h
Descripció: Acord de resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per l'empresa OLEGARIO ESTRADA S.L.
RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'EMPRESA OLEGARIO ESTRADA S.L.
Esmenat en data: 28/10/2019 11:05 h
Descripció: Recurs potestatiu de reposició interposat per l'empresa OLEGARIO ESTRADA


A: Intervenció General
A/a Sr. Juan Manuel Hernández Vallejo
Interventor de fons

Assumpte: Informe de fiscalització de l'expedient de pròrroga.


Text:

De conformitat amb el que disposen la Disposició addicional segona, punt 8, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i als efectes establerts en l'article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, us sol·licito l'emissió del vostre informe en relació a l'assumpte de referència.
Recurs potestatiu de reposició interposat per l'empresa OLEGARIO ESTRADA S.L.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya