Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
TRD/18
DEUC de l'expedient
Data de publicació: 15/04/2019 14:40 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, es comunica que es publica el DEUC de l'expedient de referencia que caldrà ser omplert i adjuntar-se al sobre digital.
Interposició d'un recurs especial en matèria de contractació
Data de publicació: 26/04/2019 12:55 h
Descripció: Atesa la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació contra els plecs de la licitació de Teràpies respiratòries domiciliàries (TRD/18), queden suspeses les meses de contractació fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) resolgui sobre la suspensió del procediment, sol·licitada pel recurrent.
Publicació resolució incoació i memòria justificativa
Data de publicació: 07/05/2019 09:30 h
Descripció: Es publica la resolució d'incoació de l'expedient i la memòria justificativa.
Resolució per retroreure actes
Data de publicació: 01/07/2019 12:15 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades es comunica mitjançant resolució signada pel director del CatSalut, que d'acord a la Resolució 183/2019 de data 30 de maig de 2019 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, es retrotreu el procediment de licitació de l'expedient de referència fins al moment posterior a la resolució d'incoació de data 28 de març de 2019 que modifica l'apartat segon de la resolució d'incoació de data 15 de febrer de 2019.
Interposició de recursos especials en matèria de contractació
Esmenat en data: 06/09/2019 12:00 h
Descripció: Atesa la interposició dels recursos especials en matèria de contractació contra els plecs de la licitació de Teràpies respiratòries domiciliàries (TRD/18), queda suspès el termnini de presentació d'ofertes, i les meses de contractació fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) resolgui sobre la suspensió del procediment, sol·licitada pels recurrents.
Aclariments en relació als plecs de requeriments tècnics dels aparells en edat adulta i en edat pediàtrica
Data de publicació: 14/01/2020 13:00 h
Descripció: Per a informació de les persones interesades es publica el següent document que recull els aclariments en relació als plecs de requeriments tècnics dels aparells en edat adulta i en edat pediàtrica
Petició de paraula clau
Data de publicació: 27/01/2020 17:25 h
Descripció: Arran d'una incidència detectada a alhora de demanar la paraula clau, us indiquem els passos que heu de seguir per tal de poder enviar la paraula clau:
1. Cercar el correu inicial de "preparació de l'oferta" i a través del botó vermell
2. "Enviar les paraules claus" per tal d'introduir-les".
Relació de licitadors i lots
Esmenat en data: 03/02/2020 08:35 h
Descripció: S'ha detectat una errada en el document publicat, Oxigen Salud, SA no licita al lot 3, per aquest motiu es publica de nou la taula.
Comunicació aixecament suspensió terminis
Data de publicació: 10/06/2020 14:25 h
Descripció: Us comuniquem que en virtut de la disposició addicional vuitena del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i amb efectes automàtics des del dia 7/5/2020, es va aixecar la suspensió de terminis dels procediments de contractació decretada mitjançant el Reial Decret 463/20, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Resolució sobre la viabilitat del procediment de contractació
Data de publicació: 11/06/2020 12:00 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, fem pública la resolució signada pel direcotor del CatSalut per la qual s'aixeca la suspensió dels terminis de tramitació i es confirma la viabilitat del procediment de contractació de l'acord marc per la prestació dels serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l'àmbit geogràfic de Catalunya (expedient: TRD/18) atès l'impacte de la pandèmia del SARS-COV-2
Classificació dels licitadors i informes de valoració
Data de publicació: 06/07/2020 08:30 h
Descripció: Per a informació dels licitadors i persones interessades en el procediment, adjunt, es publica:
- El document signat pel director del CatSalut, pel qual es classifiquen els licitadors que han estat declarats aptes per continuar en el procediment de contractació.
- Els informes de valoració de les ofertes presentades, elaborats pel comitè d'experts en les àrees de TRD en edat adulta i edat pediàtrica.
Nou informe TRD en edat adulta
Data de publicació: 09/07/2020 13:35 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, es comunica que a la vista de l'escrit rebut per una empresa licitadora no s'ha realitzat correctament la valoració corresponent al límit de pàgines permeses en la presentació d'ofertes.
Per aquest motiu, es publicarà en breu un nou informe de valoració de TRD en edat adulta amb les puntuacions esmenades. Malgrat aquesta errada, s'informa que les empreses admeses continuen essent les mateixes.
Nou informe TRD en edat adulta i classificació dels licitadors
Data de publicació: 03/08/2020 13:00 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, adjunt, es publica de nou l'informe de valoració de les TRD en edat adulta i el document de classificació.
Comunicació d'un recurs especial en matèria de contractació i suspensió del procediment pel que fa als lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13
Data de publicació: 20/08/2020 13:00 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades es comunica, que en data 23 de juliol de 2020 la licitadora Contse, SAU va interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) contra l'acta de la mesa de contractació, de data 26 de juny de 2020, per la qual s'acorda, entre altres qüestions, l'exclusió de l'empresa recurrent del procediment de contractació.
Arran d'aquest fet, el mateix TCCSP en data 29 de juliol de 2020, acorda la mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractació dels lots 5, 7, 8, 9, 11, 12 i 13.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya