Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
TRD/18
DEUC de l'expedient
Data de publicació: 15/04/2019 14:40 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades, es comunica que es publica el DEUC de l'expedient de referencia que caldrà ser omplert i adjuntar-se al sobre digital.
Interposició d'un recurs especial en matèria de contractació
Data de publicació: 26/04/2019 12:55 h
Descripció: Atesa la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació contra els plecs de la licitació de Teràpies respiratòries domiciliàries (TRD/18), queden suspeses les meses de contractació fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) resolgui sobre la suspensió del procediment, sol·licitada pel recurrent.
Publicació resolució incoació i memòria justificativa
Data de publicació: 07/05/2019 09:30 h
Descripció: Es publica la resolució d'incoació de l'expedient i la memòria justificativa.
Resolució per retroreure actes
Data de publicació: 01/07/2019 12:15 h
Descripció: Per a informació de les persones interessades es comunica mitjançant resolució signada pel director del CatSalut, que d'acord a la Resolució 183/2019 de data 30 de maig de 2019 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, es retrotreu el procediment de licitació de l'expedient de referència fins al moment posterior a la resolució d'incoació de data 28 de març de 2019 que modifica l'apartat segon de la resolució d'incoació de data 15 de febrer de 2019.
Interposició de recursos especials en matèria de contractació
Esmenat en data: 06/09/2019 12:00 h
Descripció: Atesa la interposició dels recursos especials en matèria de contractació contra els plecs de la licitació de Teràpies respiratòries domiciliàries (TRD/18), queda suspès el termnini de presentació d'ofertes, i les meses de contractació fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) resolgui sobre la suspensió del procediment, sol·licitada pels recurrents.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya