Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament d'Interior
Codi d'expedient:
IT-2019-20126
Aclariment sobre el concepte Preu/dia de substitució d'operador de grua del Plec de prescripcions tècniques
Data de publicació: 29/05/2019 14:50 h
Descripció: En relació al "Preu/dia de substitució d'operador de grua" que apareix a les pàgines 11, 28 i 41 del Plec de prescripcions tècniques, no s'ha de tenir en compte atès que no es preveu ni com a criteri d'adjudicació ni tampoc apareix en el model d'oferta econòmica i per tant no té cap efecte en aquesta licitació atès que no és objecte de valoració.
Acte públic obertura preu/hora
Data de publicació: 15/07/2019 15:30 h
Descripció: El dia 19 de juliol de 2019 a les 10:00h tindrà lloc l'acte públic per donar lectura a les ofertes presentades per les empreses respecte al criteri de valoracio preu/hora de mà d'obra.
Resolució declaració desert lot 1 i d'adjudicació dels lots 3, 4, 5, 6 i 7
Data de publicació: 01/08/2019 12:30 h
Descripció: Per resolució del secretari general del Departament d'Interior de data 31.07.2019, es declara desert el lot 1 i s'adjudiquen els lots 3, 4, 5, 6 i 7 de la licitació del servei de mitjans aeris del Departament d'Interior, IT-2019-20126.

Les empreses adjudicàtaries formalitzaran el contracte en un termini de 5 dies a comptar de l'endemà de finalització del termini de presentació del recurs en matèria de contractació.

Formalitació contractes lots 2, 5, 6 i 7
Data de publicació: 04/10/2019 11:00 h
Descripció: S'informa que s'han formalitzat els contractes dels lots 2, 5, 6 i 7 d'aquesta licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya