Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A
Codi d'expedient:
OB18146
CONVOCATORIA VISITES
Data de publicació: 14/01/2019 14:00 h
Descripció: Les visites a les instal.lacions es faran els dies 22 i 23 de gener a les 17:00h. Lloc de trobada: Vestíbul del Centre Directiu. Persona de contacte: José Luis Guerra.
Les empreses interessades en presentar propostes a la licitació hauran de comunicar les seves dades i la/es de la/es persona/es que assistirà/an a la visita (màx. 2 per empresa) a vigilancia@mercabarna.cat 24 hores abans del dia de la visita.
La visita es farà conjuntament. En finalitzar la visita es lliurarà a cada empresa certificació acreditativa d'haver realitzat la mateixa, que s'haurà d'incloure al sobre número 2.
ESMENA
Data de publicació: 15/01/2019 12:05 h
Descripció: S'ha detectat un error al transcriure l'import del PRESSUPOST relatiu al MANTENIMENT CORRECTIU. El pressupost pel manteniment preventiu és de 210.000 pels 3 anys de contracte; per tant, on diu "140.000¤" ha de dir "210.000".
Aixó no modifica el pressupost total que és de 420.000¤.
ACLARIMENT
Data de publicació: 29/01/2019 15:07 h
Descripció: Durant la visita tècnica, es va preguntar si disposàvem d'elevador. Si bé és cert que disposem d'un, no s'ha de comptar amb ell per a aquest contracte, així que quan facin la seva oferta han d'incloure els mitjans d'elevació, tal com es va posar en el plec tècnic.

CORRECCIÓ PUNTUACIÓ MÍNIMA VALORACIÓ SOBRE 2
Data de publicació: 31/01/2019 12:32 h
Descripció: La puntuació mínima necessària a obtenir en la valoració del sobre 2 és de 9 punts. Per tant, s'informa als licitadors que la puntuació mínima de 22 punts detallald a l'annex 9 del plec administratiu és errònia. On diu "22 punts" ha de dir "9 punts" tal com figura a la clausula 9 (sobre 2) del plec.
CORRECCIO
Data de publicació: 06/03/2019 14:35 h
Descripció: Al moment de valorar les propostes incloses al sobre 3, s'ha detectat un error en el redactat del criteru 2.5 relatiu als vehicles "zero emissions", amb una puntuació màxima de 2 punts. On diu "es valorarà amb 0,75 punts per cada vehicle que compleixi aquestes característiques amb un màxim de 3 punts" ha de dir "es valorarà amb 1 punt per cada vehicle que compleixi aquestes característiques amb un màxim de 2 punts".
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya