Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA QUE HA AFECTAT EL FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA D'OFERTES JA HA ESTAT RESOLTA.

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Departament de Territori i Sostenibilitat
Codi d'expedient:
PTOP_2018_935.
Correcció Excel "Sobre C Taula 1 Criteris avaluables fórmules"
Data de publicació: 15/07/2019 08:25 h
Descripció: S'ha corregit l'arxiu d'excel "Sobre C Taula 1 Criteris avaluables fórmules" penjat al sobre digital per tal que es pugui introduir els valors ofertats correctament.
Preguntes Plataforma
Data de publicació: 15/07/2019 08:40 h
Descripció: El darrer dia per formular preguntes és el dia 17 de juliol de 2019 a les 23:59:59, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars.
Esmena error material
Data de publicació: 17/07/2019 09:30 h
Descripció: Havent-se detectat un error tipogràfic en la fórmula que figura transcrita a l'apartat O del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars es posa en coneixement de tots els licitadors el fitxer adjunt
Resolució aprovació respostes PSCP.
Data de publicació: 25/07/2019 10:10 h
Descripció: Avís pel qual es publica la resolució del conseller de DTES en relació a totes les respostes ja publicades en el seu dia respecte a qüestions i dubtes de diversa naturalesa plantejats fins a la data límit pels potencials licitadors d'aquest expedient.
Presentació ofertes
Data de publicació: 26/07/2019 10:05 h
Descripció: Us recomanem que inicieu el tràmit de presentació de les ofertes amb l'antelació suficient tenint en compte que el termini de presentació d'ofertes finalitza el proper dilluns 29 de juliol a les 13 hores i per tal de preveure amb el temps suficient les incidències que puguin sorgir.
Canvi data mesa sobre C
Data de publicació: 17/09/2019 13:30 h
Descripció: Es comunica a tots els licitadors que es suspèn la data de convocatòria d'obertura del sobre C prevista pel dia 20 de setembre de 2019. Més endavant, es comunicarà la nova data de convocatòria d'obertura del sobre C.
OBERTURA SOBRE C
Data de publicació: 11/12/2019 11:10 h
Descripció: Es comunica que el proper 17 de desembre de 2019 a les 16 hores es procedirà a l'obertura del sobre C.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya