Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Consorci Badalona Sud
Codi d'expedient:
CBS/D.39-18
Aclariment 2. Respecte la pàgina 7 del Plec de Clàusules Administratives:
Data de publicació: 22/02/2019 13:30 h
Descripció: Allà on diu: "3. Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el preu de 15.790,50 euros, IVA exclòs, (...)"
Ha de dir: "3. Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el preu de 13.050,00 euros, IVA exclòs, (...)"
Aclariment 3. Respecte la presentació de la documentació per correu ordinari:
Data de publicació: 22/02/2019 13:30 h
Descripció: Cas de presentar la documentació per correu ordinari i per evitar problemes, es recomana enviar el document que acrediti la data de presentació de la documentació en l'oficina de correus, per correu electrònic a les següents adreces: mpinteno@badalonasud.cat o egamez@badalonasud.cat
Aclariment 4. Respecte l'Annex Número 1 del Plec de Clàusules Administratives:
Data de publicació: 22/02/2019 13:30 h
Descripció: En el model de proposició econòmica ANNEX NÚMERO 1, per poder atendre a tots els criteris de valoració a què fa referència la clàusula 6.2 del Plec de Clàusules Administratives, s'hauria d'incloure:
"Que el professional expert en normativa del sector públic acredita una experiència de _________ anys, durant els últims quatre exercicis."
Aclariment 1. Respecte la pàgina 5 del Plec de Clàusules Administratives:
Data de publicació: 22/02/2019 13:30 h
Descripció: Allà on diu: "1. L'objecte del contracte és la prestació del Servei d'auditoria financera i legal, sobre els comptes anuals del Consorci Badalona Sud, i té com a finalitat oferir durant un termini de tres anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, (...)
Ha de dir: "1. L'objecte del contracte és la prestació del Servei d'auditoria financera i legal, sobre els comptes anuals del Consorci Badalona Sud, i té com a finalitat oferir durant un termini de tres anys amb possibilitat de pròrroga per un any més, (...)
Apertura de sobres:
Data de publicació: 14/03/2019 14:58 h
Descripció: Es comunica que l'apertura de sobres es durà a terme el proper dilluns, 18 de març a les 10:00h, a la Seu del Consorci Badalona Sud, carrer Sant Joan Evangelista, 10, 1ª planta de Badalona.
Informe de Valoració de Propostes
Data de publicació: 03/05/2019 14:00 h
Descripció: Informe Tècnic de valoració de les ofertes presentades i admeses a la licitació del contracte obert simplificat abreujat relatiu a la prestació del servei d'auditoria financera i legal, sobre els comptes anuals del Consorci Badalona Sud.
DILIGÈNCIA
Data de publicació: 03/05/2019 14:00 h
Descripció: Diligència per tal que les empreses interessades puguin consultar l'expedient de l'empresa susceptible d'adjudicació.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya