Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Recursos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190305
RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
Data de publicació: 07/08/2019 16:40 h
Descripció: En data 2 d'agost 2019 s'ha interposat per part de l'entitat SUARA SERVEIS, SCCL, recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació sol¿licitant que se'n declari la nul¿litat sobre la base de les al¿legacions següents:
a) Inexistència de desglossament del pressupost base de licitació al PCAP, indicant els costos directes, costos indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la serva determinació i
b) El pressupost del contracte no resulta adequat als preus de mercat.
Se sol¿licita com a mesura provisional la suspensió del procediment de licitació fins a la resolució del recurs.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya