Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190305
VISITA A L'EQUIPAMENT DE SANT MARTÍ
Data de publicació: 30/07/2019 10:00 h
Descripció: Es realitzarà una visita al centre obert Sant Martí ubicat al carrer Huelva, 38 per a totes les empreses que puguin estar interessades en presentar proposicions. La visita serà el dia 1 d'agost de 2019 a les 13 hores. Es prega confirmar assistència a l'adreça de correu electrònic de la persona responsable del contracte.
VISITA A L'EQUIPAMENT DE LES CORTS
Data de publicació: 01/08/2019 10:15 h
Descripció: Avui 1 d'agost de 2019, sobre les 14:30 hores, després de la visita a l'equipament de Sant Martí, s'efectuarà també una visita a l'equipament de Les Corts per a totes les empreses que puguin estar interessades en presentar proposicions.
RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS
Data de publicació: 02/08/2019 14:10 h
Descripció: En data 30 de juliol de 2019, el Gerent de l'IMSS ha resolt rectificar els errors materials que s'han detectat en les clàusules 1 i 2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, d'acord amb l'article 109.2 LPCAP, en el sentit següent:
- La referència de les clàusules 1 i 2 al cicle continuat , s'ha d'entendre feta al cicle general.
- A la clàusula 2 del PCAP quan s'especifiquen el professionals que, amb la categoria de personal qualificat, s'han tingut en compte per al càlcul de costos per Lot, on diu 2,243 professionals, ha de dir 1,243 professionals.

RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS
Data de publicació: 07/08/2019 15:20 h
Descripció: En data 7 d'agost de 2019, el Gerent de l'IMSS ha resolt rectificar, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els errors materials detectats en la clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques que ha de regir aquest contracte en els termes següents:
- A l'apartat 6.4.4 PPT pàg. 30 on diu: Creació d' un mínim 4 grups d'edat de 20 places mínim per grup.

Ha de dir : Creació d' un mínim 4 grups d'edat de 20 places màxim per grup.

- A l'apartat 6.4.4 PPT pàg. 32 quan s'esmenta el recursos a aportar per l'adjudicatari on diu: Expert en cada tema programat.

Ha de dir: Educadores /educadors del Centre Obert
DESISTIMENT DEL CONTRACTE
Data de publicació: 12/08/2019 10:34 h
Descripció: S'ha detectat un error en els plecs que constitueix una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte i, per tant, s'ha de procedir a DESISTIR del contracte, la qual cosa es posa en coneixement de tots els possibles interessats en la licitació mentre es formalitza el desistiment.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya