Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d'experts

Òrgan de contractació:
Universitat de Girona
Codi d'expedient:
010/19.O
Membres de la Mesa de Contractació
Data de publicació: 25/06/2019 16:20 h
Descripció: S'adjunta document amb els membres titulars i suplents de la Mesa de Contractacio que actuarà per aquesta licitació
Acta de la sessió pública celebrada el 17 de juliol de 2019
Data de publicació: 22/07/2019 14:15 h
Descripció: Descripció:Es dona publicitat a l'acta de la sessió pública consistent en l'obertura del sobre A (únic). A banda de publicar aquest avís s'ha pujat l'acta a l'eina "Sobre Digital 2.0", e-Licita.


Proposta d'adjudicació de la mesa de contractació, exp. 010/19.O
Data de publicació: 22/07/2019 14:15 h
Descripció: Es dona publicitat a la proposta de la mesa de contractació qualificant les ofertes rebudes i proposant l'adjudicació de l'oferta econòmicament més avantatjosa. A banda de publicar aquest avís s'ha pujat la proposta de la mesa a l'eina "Sobre Digital 2.0", e-Licita.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya